בניית מודל לפיזור ריח

מאפשרים לכם להתרחב ללא גרימת מפגעים

בניית מודל לפיזור ריח

ריח הוא נושא זיהום סביבתי חשוב כיוון שהוא יכול להשפיע על הנוחות הציבורית ועל איכות החיים של הקהילה. תשומת הלב לריח כמטרד סביבתי הולכת וגוברת כתוצאה מהגברת התיעוש והמודעות לצורך של אנשים בסביבה נקייה. יש צורך במאמצים להפחתת רמות הריח על מנת לשמור על איכות הסביבה. הבנת בעיית הריח מקור ופיזור הריחות, שיטות ההפחתה והגילוי הם, אפוא, היבטים חשובים מאוד של זיהום הריח בסביבה.

פעילויות רבות פולטות ריחות באטמוספרה, כמו למשל:

 • תעשיות חקלאיות
 • תעשיות ביטומניות לפני ערבוב או ערבוב חם
 • מבשלות בירה או מזקקות
 • תעשיות כימיות או יצירות
 • מתקני אחסון כימיים
 • מתקני קומפוסט, עיבוד חוזר או טיפול נלווים
 • עבודות טיפול בזיהום עובדות
 • עבודות שיפוץ תוף או מכולה
 • ייצור חשמל עובד
 • תעשיות עתירות בעלי חיים
 • ענפי עיבוד בעלי חיים
 • עבודות עיבוד מינרלי או מתכות
 • תעשיות נייר או עיסת נייר
 • עבודות נפט
 • מערכות לטיפול בשפכים
 • מתקני פסולת
 • עבודות כרסום או עיבוד עץ 
 • עבודות שימור עץ

שירותים

השירותים שלנו מיועדים לעזור ללקוחות שלנו לתכנן מניעה ומזעור של ריחות הנפלטים ממפעלים קיימים או חדשים. על כל פרויקט לקחת בחשבון את תאימותו של המפעל החדש, או שינויים במפעל קיים, עם שימושים קרקעיים ועתידיים בעתיד.

אפיון מטרד ריח

אנו יכולים לערוך קמפיינים בשטח לאפיון מטרד ריח, באמצעות מכשירים מלאכותיים כמו גם להקים צוות מפעילים נבחרים (VDI 3940) כדי לייצר מפה המוזכרת על ידי אזורים מושפעים. בנוסף אנו יכולים  לאכלס תרכובות אורגניות נדיפות הרלוונטיות לייצור ריחות ולפרט אותם כדי לזהות את המרכיבים הגורמים לריחות.

הערכת השפעת הריח

הערכת השפעת הריח מתבצעת בהערכת תדירות וגודל הריח, קביעה באילו אזורים יושפעו מריחות והערכת אמצעים להפחתה אפשרית.

הכלים המשמשים להערכת השפעת הריח הם מודלים של פיזור אוויר, המספקים את היכולת לדמות באופן מתמטי את גורלו של מזהם לאטמוספרה. הם משמשים לחישוב שדות מרחביים וזמניים של ריכוזי ריח.

מודלים של פיזור יכולים לספק הערכות ריכוז כתוצאה מתרחישים של פליטות קיימים וגם בעתיד. ניתן להשתמש במודלים של פיזור גם כדי להעריך את ההשפעות המצטברות של תעשיות שונות הממוקמות בסמיכות. ריכוז הריח המשוער משווה לסף שנקבע בחקיקה או בהנחיות שנקבעו ע"י המשרד להגנת הסביבה בישראל.

דגמי הפיזור המשמשים את חברתנו הם בעיקר AERMOD , CALMET / CALPUFF ו- LAPMOD . AERMOD ומערכת CALMET / CALPUFF

כולם שייכים לרשימת הדגמים המומלצים של המשרד להגנת הסביבה.

במידה ואתה מתכנן, יזם או יועץ סביבתי והנך נדרש להגיש מודל לפיזור ריח

אנו ב"גלית – החברה לאיכות הסביבה", נעזור לכם להתרחב

גלית - מודל לפיזור ריח

להזמנת השירות השאירו פרטים:

×
דילוג לתוכן