סקר קרקע לקבלנים

שירות מיידי בכל הארץ

סקר קרקע לקבלנים- סקר קרקע לפני בנייה

סקר קרקע לקבלנים – בחירת אתר בנייה לבניית בניין מגורים / משרדים היא קריטית שכן בנייה באתר בו הקרקע מזוהמת עלולה לחשוף את הדיירים למחלות וזיהומים שונים, על כן הוחלט כי טרם קבלת היתר בנייה באתר בו ו/או בסמוך לו בוצעה פעילות החשודה כמזהמת קרקע, נדרש לבצע במקום "סקר קרקע" לבדיקת היסטוריית המקום ושלילת מפגעים סמויים.

סקר זה חיוני ועל פיו מתקבלים היתרי בנייה ולחלופין – נדרשות פעולות לשיפור איכות הקרקע והרחקת המקור המזהם ע"מ למנוע פגיעה בסביבה ובבריאות הציבור.

כיצד נערך הסקר?
חלקו הראשון של סקר הקרקע הנו הסקר ההיסטורי שמטרתו לאתר אירועי עבר שאולי גרמו להיווצרות זיהום קרקע. הסקר מבוצע בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה ולפרוטוקול ה – ASTM   הכולל:

  • בדיקה מעמיקה של מסמכים היסטוריים (תיקי בניין, נסחי טאבו ועוד).
  • ראיונות עם בעלי הקרקע בעבר ובהווה, שכנים לשטח האתר, אנשי הקשר הרלוונטיים (מחלקות הנדסה, רישוי עסקים איכות סביבה ועוד) בעירייה/ רשות מקומית/ אזורית ובמשרד להגנת הסביבה.
  • סיורים בשטח האתר.
  • לימוד הפעילות אשר בוצעה בעבר באתר ובסמוך לו והערכת פוטנציאל זיהום הקרקע במקומות שונים בשטח האתר כנגזרת מכך לדוגמא: אירועי דליפה היסטוריים ידועים וחשד כי באזור זה נקברו חומרים מסוכנים.
  • לימוד סוג הקרקע במקום.
  • במידה וקיים פוטנציאל לקיומו של זיהום קרקע באתר, נדרשת קביעת בדיקות הקרקע אותם יבצעו באתר על מנת לאמוד בפועל את מידת הזיהום.

איסוף מידע או איסוף דגימות קרקע?
לאיכות וכמות המידע אשר נאסף בזמן הכנתו של סקר הקרקע השפעה מכרעת על מסקנותיו ואיכותו של סקר הקרקע. העיקרון המנחה הוא כי בכל מצב בו לא קיים מידע אודות שטח מסוים הוא נקבע כחשוד כמזוהם! קביעה זו, מחייבת ביצוע של בדיקות קרקע על מנת לאשר/להפריך מידע זה. לאור כך על עורך הסקר בסיוע היזם, מנהל הפרויקט ובעל הקרקע לעשות כל שניתן על מנת לאתר מידע היסטורי מוצק על האתר.

מסקנות הסקר:
במידה ולא נמצאו ממצאים חריגים ניתן להגיש את הדו"ח לרשויות ולקבל היתר בנייה, אך במידה ובסקר נמצאו ממצאים מטרידים אזי נדרשת פעילות בשני מישורים: מיון שטחי המתחם בהתאם לפוטנציאל הזיהום הקיים עפ"י החלוקה: שטחים החשודים כמזוהמים / שטחים בהם האפשרות לקיומם של מזהמים בקרקע הנה נמוכה, אם כי לא ניתן לשלול זאת לחלוטין / אזורים אשר אינם חשודים כאזורים מזוהמים.

וכן גיבוש ותכנית קידוחים ובדיקות קרקע (או גז קרקע) הכוללת איסוף דגימת קרקע ואנליזה מעבדתית או לחלופין לבצע קידוחים בהם יילקחו דגימות גז קרקע לצורך אנליזה מעבדתית.

חשוב שתדע:

  • בשל העלויות הפוטנציאליות הטמונות בביצוע "סקר קרקע" מומלץ לא לדחות את ביצוע סקר הקרקע סמוך לזמן בקשת היתר הבנייה, אלה לבצעו מוקדם ככול הניתן.
  • לאחרונה דורשות הרשויות באזורים רבים,בעיקר בשטחים אשר משנים את ייעודם מתעשייה למגורים, ביצוע סקר קרקע ראשוני כבר בשלב הכנת התב"ע. סקר זה מהווה מקור מידע מצוין עבור היזם לצורך הערכה ראשונית של פוטנציאל זיהום הקרקע במקום.
  • מספר הקידוחים, מספר הדגימות הנלקחות מכל קידוח ואנליזות המעבדה הדרושות משתנים מאתר לאתר בהתאם לסוג הזיהום, סוג הקרקע, פוטנציאל הזיהום, מטרת הסקר (איתור ראשוני של מוקדי זיהום או תיחום השטח המזוהם) ופרמטרים נוספים.

המומחים שלנו מוסמכים לביצוע כל בדיקות הקרקע לאיתור זיהום והרחקתו. צלצל אלינו עוד היום להזמנת בדיקה.

להזמנת השירות השאירו פרטים:

×
דילוג לתוכן