מראה:
המראה משתנה בהתאם לסוג אך כל הבוגרים הם קטנים מאוד, עגלגלים בעל 8 רגליים 3-5 מ"מ אורך.

הרגלים:
גרים על גופים של יונקים, ציפורים וזוחלים.

תזונה:
דם. כל הסוגים מסוגלים להתנפח לגודל רציני לאחר הארוחה.

רבייה:
הזיווג נעשה כאשר קרציות בוגרות נמצאות על גוף החיה המארחת.
קרציות נקבות קשות אוכלות פעם אחת ומטילות כמות גדולה של בצים עד 10,000.
קרציות נקבות רכות אוכלות מס' פעמים ומטילות 25-30 ביצים לאחר כל ארוחה. הביצים בוקעות בתוך 20-60 ימים.

מידע נוסף:
הקרציות ידועות בכך שהן נושאות מחלות רציניות רבות כולל, שיתוק של קרציות, טיפוס, ועוד. בוגרים יכולים לחיות מעל שנה ללא ארוחה.

>> מידע על שירותי ההדברה של גלית – החברה לאיכות הסביבה

×
דילוג לתוכן