בדיקת קרינה מרכב חשמלי והיברידי

נוהג בבטחה או ברכב מלא קרינה?

בשנים האחרונות התגלו ברכבים חשמליים והיברידיים רמות קרינה גבוהות, אשר עלולות לסכן את הנהג ונוסעיו בשהייה ממושכת ברכב. מקורות הקרינה ברכב כוללים הן את מערכת הרכב עצמו (שיוצר שדות מגנטים מעצם היותו מכשיר חשמלי) והן ממערכות החשמל הנוספות המותקנות בו כגון מערכות המיזוג, ה-GPS והרדיו. כך עלול להיווצר מצב בו אנשים נוסעים ברכב שידידותי לסביבה, אך לא ידידותי ואף מסכן את בעליו.

אנו ב"גלית – החברה לאיכות הסביבה", מתמחים בביצוע בדיקת קרינה מרכב חשמלי והיברידי. חברתנו בעלת וותק של יותר מעשרים שנים, מעסיקה בודקים מוסמכים בעלי ניסיון, ועובדת עם מכשור אלקטרוני העומד בתקנים של המשרד להגנת הסביבה.

השירות שלנו כולל:

  • הגעת בודק מוסמך לקרינה אלקטרומגנטית (מהנדס) לרכב לביצוע בדיקת קרינה.
  • ביצוע מדידות ובדיקות קרינה אלקטרומגנטית: ELF – שדות מגנטיים וחשמליים.
  • הבדיקה כוללת חקירה של כל מקורות הקרינה האפשריים בחמשת המושבים ובשלושה גבהים שונים: תחתון (רצפת הרכב), אמצעי (איזור הישיבה) ועליון (משענת הראש). 
  • הבדיקה נעשית בשלושה מצבי נהיגה שונים: במהירות 50 קמ"ש, במהירות 90 קמ"ש וללא נסיעה.
  • הגשת דו"ח מסכם, בפורמט ועל פי נהלי המשרד להגנת הסביבה, הכולל : עמודת תקן, משמעות ממצאי הבדיקה באתר הנבדק, טבלאות וניתוח התוצאות. הדו"ח קביל בבית המשפט וניתן להעבירו לגורמים חיצוניים (דוגמת חברת החשמל), על מנת שאלה יטפלו בבעיה.
  • הערכת סיכונים והמלצות לפתרונות.
מכונית היברידית

פרטים נוספים על הבדיקה ואודותינו:

שאלות ששאלו אותנו בנושא בדיקת קרינה מרכב חשמלי והיברידי:

האם ישנם הבדלים בין סוגי הרכבים ההיברידיים ברמת הקרינה? 

כן. עוצמת השדות המגנטיים הנוצרת ברכבים היברידיים שונה מרכב לרכב בהתאם ליצרן הרכב וסוגי הדגמים, וישנה אף שונות ברכבים שונים של אותו יצרן ואותו דגם.

אילו גורמים עשויים להשפיע על רמת הקרינה ברכב?

ישנם שני גורמים עיקריים אשר משפיעים על רמת הקרינה ברכב. הגורם הראשון תלוי במיקום יחידת הכח החשמלית ומעבר הכבלים ברכב: ככל שאתה קרוב אליהם, כך עולה החשיפה שלך למקור הקרינה. החשיפה לשדות מגנטיים מכבלים גבוהה יותר בקרבת רצפת הרכב ולעיתים עלולה להגיע לרמות קרינה חריגות. הגורם השני תלוי בתנאי הנסיעה, ובמיוחד בשינוי של מהירות הרכב (האטה/האצה/בלימה). שינויים אלה מעלים או מפחיתים את צריכת החשמל, ואיתה גם את רמת הקרינה הנפלטת מהרכב.

מהן הסכנות בחשיפה ממושכת לקרינה אלקטרומגנטית?

קרינה אלקטרומגנטית אמנם נחשבת לפחות מסוכנת מקרינה מייננת, אך גם לה עלולות להיות השפעות שליליות על בריאות האדם ותפקודו. מחקרים רבים נעשים בשנים האחרונות במטרה להצביע על הקשר בין חשיפה לקרינה לבין הופעתן של מחלות שונות, פגיעה בפוריות ופגיעה בתפקוד הקוגנטיבי. למעשה, הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן (IARCׂ) קבע בשנת 2001 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן (חשיפה ממושכת) לשדה מגנטי ממוצע (על פני 24 שעות) העולה על 2 מיליגאוס הינם "גורם אפשרי לסרטן"  (Possible Carcinogenic). קביעה זאת מבוססת על מחקרים שהראו כי בקרב אנשים החשופים לאורך זמן לשדה מגנטי שמעל 3-4 מיליגאוס, אחוז החולים בלוקמיה (סרטן הדם) היה גבוה פי אחד וחצי מאשר בקרב אנשים החשופים לשדה מגנטי בעוצמה נמוכה יותר.

האם אפשר לפנות לחברה המשווקת את הרכב במידה ונמצאה בו קרינה חריגה?

מדוע הבדיקה נעשית בשלושה גבהים ובתנאי נסיעה שונים?

 

להזמנת השירות השאירו פרטים:

×
דילוג לתוכן