בדיקת קרינה לבתי ספר ומוסדות חינוך

חשיפת הילדים לקרינה? ללא בבית ספרנו!

בדיקת קרינה לבתי ספר ומוסדות חינוך – בשנים האחרונות התגלו בבדיקות קרינה בבתי ספר ברחבי הארץ רמות קרינה חריגות, אשר סיכנו את התלמידים וצוות ההוראה, ובחלק מהמקרים אף הובילו לסגירה זמנית של המוסד. מקורות הקרינה בבתי הספר רבים, והם מחוייבים על פי חוזר מנכ"ל לבצע בדיקת קרינה לפחות פעם בשנה. כאן המקום להבהיר כי האחריות מוטלת גם על ההורים, אשר יכולים לדרוש מבית הספר לבצע את הבדיקה ובכך להבטיח את שלומם של התלמידים.

אנו ב"גלית – החברה לאיכות הסביבה", מתמחים בביצוע בדיקות קרינה לבתי ספר ומוסדות חינוך על פי נהלי המשרד להגנת הסביבה. חברתנו בעלת וותק של יותר מעשרים שנים, מעסיקה בודקים מוסמכים בעלי ניסיון, ועובדת עם מכשור אלקטרוני העומד בתקנים של המשרד להגנת הסביבה.

השירות שלנו כולל:

  • הגעת בודק מוסמך לקרינה אלקטרומגנטית (מהנדס) מהמשרד להגנת הסביבה לאתר לביצוע בדיקת קרינה.
  • ביצוע מדידות ובדיקות קרינה אלקטרומגנטית: ELF – שדות מגנטיים וחשמליים.
  • ביצוע מדידות קרינה אלקטרומגנטית: RF – תדרי רדיו ואנטנות סלולאריות.
  • הבדיקה כוללת חקירה יסודית של כל מקורות הקרינה האפשריים: חדרי חשמל, שנאים, תעלות חשמל, ארונות חשמל, ציוד חשמלי, אנטנות סלולאריות, חדרי תקשורת, WiFi.
  • הגשת דו"ח מסכם, בפורמט ועל פי נהלי המשרד להגנת הסביבה, הכולל : עמודת תקן, משמעות ממצאי הבדיקה באתר הנבדק, טבלאות וניתוח התוצאות. הדו"ח קביל בבית המשפט וניתן להעבירו לגורמים חיצוניים (דוגמת חברת החשמל), על מנת שאלה יטפלו בבעיה.
  • הערכת סיכונים והמלצות לפתרונות.

לפרטים נוספים והזמנות חייגו: 1-700-50-50-54

ילדים הולכים

פרטים נוספים על הבדיקה ואודותינו:

שאלות ששאלו אותנו בנושא קרינה בבתי ספר ומוסדות חינוך:

מהם מקורות הקרינה הנפוצים בבתי הספר?

מקורות הקרינה בבתי הספר רבים ומחולקים לשתי קטגוריות עיקריות: תחום תדרי הרדיו (RF = Radio Frequency) המופץ באמצעות אנטנות סלולאריות, מוקדי שידור ו-WiFi, ותחום רשתות החשמל (ELF = Extremely Low Frequency) המופץ באמצעות ארונות חשמל, קווי חשמל ותאורת רחוב, וכן ממכשירי החשמל הרבים המצויים במוסד הלימודים.

מהן הסכנות בחשיפה ממושכת לקרינה אלקטרומגנטית?

קרינה אלקטרומגנטית אמנם נחשבת לפחות מסוכנת מקרינה מייננת, אך גם לה עלולות להיות השפעות שליליות על בריאות האדם ותפקודו. מחקרים רבים נעשים בשנים האחרונות במטרה להצביע על הקשר בין חשיפה לקרינה לבין הופעתן של מחלות שונות, פגיעה בפוריות ופגיעה בתפקוד הקוגנטיבי. למעשה, הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן (IARCׂ)  קבע בשנת 2001 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן (חשיפה ממושכת) לשדה מגנטי ממוצע (על פני 24 שעות) העולה על 2 מיליגאוס הינם "גורם אפשרי לסרטן"  (Possible Carcinogenic). קביעה זאת מבוססת על מחקרים שהראו כי בקרב ילדים החשופים לאורך זמן לשדה מגנטי שמעל 3-4 מיליגאוס, אחוז החולים בלוקמיה (סרטן הדם) היה גבוה פי אחד וחצי מאשר בקרב ילדים החשופים לשדה מגנטי בעוצמה נמוכה יותר.

מהו התקן המותר לחשיפה ממושכת לקרינה אלקטורמגנטית?

המשרד להגנת הסביבה ממליץ לפעול בהתאם לעקרון "הזהירות המונעת" ולצמצם ככל האפשר את החשיפה לקרינה. ערך הקרינה המקסימלי המותר עומד על 4 מיליגאוס, ועל כן – כל חריגה ממנו מהווה סכנה לשוהים באותו חלל.

האם בית ספר מכיל מקורות קרינה רבים יותר מדירת מגורים?

כן. בתי הספר מכילים מכשירי חשמל רבים (דוגמת מחשבים ומקרנים), אשר נתמכים בהתאם בתשתיות מרובות וחדרי תקשורת. ללא עמידה בהנחיות המשרד להגנת הסביבה, ישנה אפשרות ריאלית להימצאות קרינה חריגה בקרבת ארונות חשמל ומקורות קרינה נוספים בבית הספר. בנוסף, רוב בתי הספר הוקמו לפני שנים רבות, בטרם עלתה המודעות לסכנות הקרינה, ולכן בנייתם בוצעה ללא תכנון הולם של רשת החשמל והתחשבות בקרינה שהיא מפיצה. בעקבות כך, יכול להיווצר מצב בו ילדים לומדים בכיתה שהקיר מאחוריהם גובל בלוח חשמל ("קיר גובל") וחושף אותם לקרינה החורגת מהמותר מבלי שאף גורם מודע לכך.

האם ילדים חשופים יותר להשפעות הקרינה?

כן. ככל שגיל הילד עולה, כך המערכת החיסונית שלו מתפתחת ואיתה העמידות בפני קרינה. לכן ילדים נמצאים ברמת סיכון גבוהה יותר ממבוגרים בחשיפה ממושכת לקרינה.

האם בתי הספר מחוייבים לבצע בדיקות קרינה ובאיזו תדירות?

כן. בתי הספר מחוייבים על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך לבצע בדיקת קרינה בבית הספר לפחות פעם בשנה. הנחיות אלה נקבעו לאחר דיונים של ועדה מיוחדת שכללה מומחים מטעם משרדי הבריאות, החינוך והגנת הסביבה וכן מחברת החשמל. מסקנות הוועדה היו כי יש לפעול על פי עיקרון "זהירות מונעת" ולצמצם את הקרינה בבתי הספר ומוסדות החינוך השונים.

בית הספר בו בני לומד לא ביצע בדיקת קרינה בשנה האחרונה. האם יש באפשרותי לפעול כהורה?

בהחלט. כאן המקום לציין כי האחריות לביצוע בדיקת קרינה לבית הספר לא מונחת רק על מנהלי בתי הספר והעיריות, אלא גם עליכם ההורים. לאור העובדה שבית הספר מחוייב לבצע בדיקת קרינה שנתית, ביכולתכם לדרוש ממנו שיבצע בדיקת קרינה לבית הספר בהקדם.

חוזר מנכ"ל משרד בדבר שילוב ציוד תקשורת והתקני קצה בבתי הספר – השלכות בריאותיות ובטיחותיות

בחוזר המנכ"ל מצויין (סעיף 2.1) כי "בכל בית ספר שהותקנו בו ציוד תקשורת והתקני קצה יש לבצע בדיקת קרינה RF ו-ELF על ידי גורם מוסמך לפני התקנת הציוד ואחריה ולוודא שרמות הקרינה עומדות בדרישות המשרד להגנת הסביבה. יש לבצע את הבדיקות כאשר הציוד מופעל בכל בית הספר".

להזמנת השירות השאירו פרטים:

×
דילוג לתוכן