מראה:
מגוון של צורות וצבעים. ניתן להבדיל בינן לבין הדבורים על-פי גופם החלק (לדבורים גוף שעיר) באורך 12-20 מ"מ .

הרגלים:
מציגות התנהגויות של בזיזה (גניבה) ואכילת נבלות. חלק מהזנים חיים לבד, זנים אחרים חיים במושבות שעשויות לכלול אלפי צרעות.

תזונה:
הבוגרים צמחוניים והזחלים אוכלים אוכל שמכיל פרוטאין כמו עכבישים, חרקים בעלי גוף רך וחיות קטנות.

רבייה:
צרעות חברותיות , מתחילות בהקמת קן עם מלכה אחת המטילה את כל הביצים להקמת מושבה, אם המלכה מתה , צרעה הפועלת תופסת את מקומה בהטלת ביצים עד אשר המושבה מייצרת מלכה חדשה.

 

מידע נוסף:
מאוד מגוננות על הקן שלהן, מגוננות על פולשים המגיעים לקן בעזרת עקיצות כואבות.

ב1982 כחלק משיתוף הפעולה הראשון בין אוניברסיטת תל-אביב לנאס"א נשלח קן צרעות מזרחי (הצרעות הנפוצות בארץ לחלל) בתקווה שהן יבנו קן צרעות גם ללא כוח משיכה אך הצרעות מתו זמן קצר לאחר השיגור עקב תנאי היובש.

×
דילוג לתוכן