אנו מריחים כאשר מולקולות שונות באות במגע עם קולטני הריח שבאף, בשלב זה נוצרים אותות חשמליים במרכז ההרחה שבאף אשר מועברים למוח ע"י מערכת העצבים. למרות שריח הוא תחושה סובייקטיבית, אין ויכוח על כך שמתקיימים מטרדי ריח אשר יכולים לפגוע באיכות החיים של אלו החיים/עובדים בסביבת מפגעי ריח. אבל חמורה לא פחות היא העובדה שריח מצביע בהכרח על חומרים כימיים באוויר אותו אנו נושמים, וריחות לא נעימים יכולים להצביע על הימצאותם של רעלנים בקרבת מקום.

יש מה לעשות!

החוק למניעת מפגעי ריח, תשכ"א1961 סעיף 3 קובע: "לא יגרום אדם לריח חזק או בלתי סביר, מכל מקור שהוא אם הוא מפריע, או עשוי להפריע, לאדם המצוי בקרבת מקום או לעוברים ושבים."

באמצעות בדיקת ריח אובייקטיבית על ידי המומחים של "גלית – החברה של איכות הסביבה" ניתן למפותו לאתר את גורמי הריח ולקבל המלצות לפתרונות מפגעי הריח.

פירוט מלא של "החוק למניעת מפגעים (ריח)" ניתן למצוא בקובץ PDF המצורף.
×
דילוג לתוכן