מראה:
צבעו אפור, 4 פסים כהים נמשכים לאורך חזהו, אורך גופו 5-7 מ"מ, העיניים מופרדות זו מזו, (עיני הזכר קרובות יותר).

הרגלים:
מקום חיותו קשור לבני אדם ולמעונם ובעיקר למזונם. הם נחים על קירות ועל רהיטים נמשכים לחלקי גוף חשופים של בני אדם.

תזונה:
מזון נוזלי או נוזלי למחצה, אך מסוגלים גם לגרד ולהמס מזון מוצק גבישי כגון סוכר.

רבייה:
נקבה מטילה 1000-1500 ביצים במשך חייה, משך מחזור החיים תלוי בעיקר בטמפרטורה. בתנאי הסביבה , מחזור החיים מביצה לבוגר שבעה ימים . הבוגרים חיים במשך חודש חודשיים.

מידע נוסף:
מהווה מטרד, עיקר חשיבותם בחיי בני האדם היא בראותית, עקב היותו מעביר מחלות שהעיקריות מבניהן היא מחלת המעיים (כגון טיפוס), שיתוק ילדים, שחפת ומחלות עיניים.

 

×
דילוג לתוכן