מראה:
כל הזנים המוכרים לאדם בעלי צבע צהוב ושחור, באורך 10-20 מ"מ בעלי גוף שעיר.

הרגלים:
חיים במושבות המונות 80,000-20,000 דבורות. לא פוגעות באדם אם האדם לא מטריד אותן.

תזונה:
צוף ואבקה.

רבייה:
רק ביצת מלכה אחת בכוורת. המלכות חיות כחמש שנים ומטילות כ1,500-2,000 ביצים בכל יום.
הפועלות הנקבות שומרות על הביצים.
תפקיד הדבורים – זכרים מסתכם רק בהזדווגות עם המלכה, לאחר מכן הם מתים.

מידע נוסף:
העקיצה עלולה לגרום לכאב אולם היא אינה מזיקה לרב בני האדם. עם זאת עלולות להופיע תגובות אלרגיות מסוכנות.

×
דילוג לתוכן